O nouă filă în istoria vieţii muzicale a capitalei bănăţene s-a adăugat odată cu înfiinţarea Asociaţiei „Amicii muzicii“ în anul 1920 (la 29 mai) imediat după reîntregirea teritorială a ţării, De astă dată s-a constituit o orchestră simfonică încorporând instrumentiştii Societăţii filarmonice dar şi alţi muzicieni, parte dintre ei profesori sau absolvenţi ai Conservatorului comunal, întemeiat în 1906.

Din punct de vedere juridic Societatea filarmonică nu a dispărut. S-a scindat în două corpuri autonome, o orchestră simfonică şi un cor. Corul a fost activ până în anul 1932 când, la 6 februarie, a organizat sărbătorirea a 60 de ani de activitate a Societăţii filarmonice. După această dată se cunosc doar unele neînsemnate implicaţii în viaţa muzicală a urbei dar mai cu seamă informaţii din corespondenţa purtată în nume propriu. Îşi încetează activitatea în 1948, fără să-şi predea arhiva, deci dizolvarea ei, din punct de vedere juridic, neavând loc.

Orchestra simfonică întemeiată în 1920 sub denumirea de Asociaţia „Amicii muzicii“ apare, în lumina analizei lucide de astăzi, o „dizidenţă“ care a făcut-o vulnerabilă la presiuni. De aceea nu ne mai miră faptul că în existenţa ei, a fost nevoită, după împrejurări, să-şi schimbe mereu denumirea, fiindcă muzicienii erau aceiaşi. După „Amicii muzicii“, o întâlnim sub denumirile Orchestra cinematografelor, Orchestra simfonică municipală, apoi, Reuniunrea Amicilor Muzicei. In timpul războiului ea s-a numit Orchestra simfonică a germanilor bănăţeni (1940-1944). După război s-a intitulat Societatea Filarmonică „George Enescu“ (1945) şi, în cele din urmă, Societatea Filarmonică „Banatul“ (1946).