ORGANIGRAMA 2020

 

CONDUCEREA

ANDRIS Ovidiu Florian – Manager interimar

FONOŞ Ioan- Marius – Director adjunct

SIMION Daniel Mihail: Director adjunct (artistic)

STAN Cristina: Contabil Șef

HANGHICEL Firuca: Șef birou Resurse Umane, Comunicare

HAULICA Diana Mariana: Șef birou Juridic -Contractare

 

Organigrama detaliata