Concerte

simfonice

30 RON

Preț întreg

15 RON

Preț redus pentru pensionari

5 RON

Preț redus pentru elevi și studenți

50 RON

Preț loje centrale 10-20

40 RON

Preț loje laterale

30 RON

Preț avanloje

Recitaluri

20 RON

Preț întreg

10 RON

Preț redus pentru pensionari

5 RON

Preț redus pentru elevi și studenți

40 RON

Preț loje centrale 10-20

30 RON

Preț loje laterale

20 RON

Preț avanloje

Recitaluri

educative

5 RON

Preț întreg

Beneficiază de gratuitate următoarele categorii de persoane:

– elevii și studenții etnici din afara granițelor țării, bursieri ai statului român;
– pensionarii care au activat cel puțin 10 ani în domeniile culturii și ale artei;
– pensionarii cu domiciliul în Timișoara cu pensie mai mică sau egală cu salariul minim brut pe economie.
– copiii și adulții cu dizabilități, precum și însoțitorii acestora;