Concerte

simfonice

40 Lei

Preț întreg

20 Lei

Preț redus pentru pensionari

10 Lei

Preț redus pentru elevi și studenți

60 Lei

Preț loje centrale 10-20

50 Lei

Preț loje laterale

40 Lei

Preț avanloje

Recitaluri

30 Lei

Preț întreg

15 Lei

Preț redus pentru pensionari

5 Lei

Preț redus pentru elevi și studenți

50 Lei

Preț loje centrale

40 Lei

Preț loje laterale

30 Lei

Preț avanloje

Recitaluri

educative

5 Lei

Preț întreg

Beneficiază de gratuitate următoarele categorii de persoane:

– elevii și studenții etnici din afara granițelor țării, bursieri ai statului român;
– pensionarii care au activat cel puțin 10 ani în domeniile culturii și ale artei;
– pensionarii cu domiciliul în Timișoara cu pensie mai mică sau egală cu salariul minim brut pe economie.
– copiii și adulții cu dizabilități, precum și însoțitorii acestora;