TOTAL ANGAJAŢI 221 CONDUCERE 6 EXECUŢIE 211 DESERVIRE 4 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA PRIMAR DIRECTOR GENERAL(MANAGER) 1 COMPARTIMENT PAZĂ-PROTECŢIE 4 COMPARTIMENT COR ION ROMÂNU 60 COMPARTIMENT FUNCŢII ARTISTICE 12 COMPARTIMENT AUXILIAR SCENĂ ŞI DESERVIRE 10 COMPARTIMENT ORCHESTRĂ SIMFONICĂ 111 BIROU RESURSEUMANE - COMUNICARE 5 BIROUJURIDIC - CONTRACTARE 6 BIROUFINANCIAR - CONTABIL 6 DIRECTOR ADJUNCT ADMINISTRATIV 1 DIRECTOR ADJUNCT ARTISTIC 1 CONTABIL ŞEF 1 RESURSE UMANE COMUNICARE 1 JURIDIC CONTRACTARE 1 COMPARTIMENT AUDIT 1 Concertmaestru 3 Flaut 4 Oboi 4 Clarinet 4 Fagot 4 Corn 6 Trombon 4 Percuţie 5 Trompetă 4 Tubă 1 Harpă 1 Vioara a II-a 16 Violoncel 12 Vioara I 21 Violă 14 Contrabas 8 Sopran 21 Alto 14 Tenor 13 Bas 12