Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ProPhilarmonia

<<  Martie 2018  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
     1  3  4
  5  6  81011
1718
19222425
2631 

Filarmonica „Banatul” Avancronica de concert Vineri 23 martie

Un concert foarte interesant, cel de vineri, 23 martie. Patru compozitori celebri ai secolului XX, fiecare caracterizat prin stiluri tranzitorii în curentele vremii. Ravel fiind asociat impresionismului dar cu multe elemente din baroc şi neoclasicism, Ibert, considerat eclectic, care a combinat concepţii diferite, incompatibile între ele, Dukas, care nu a aderat nici la ideile conservatoare şi nici la cele progresiste, dar a cochetat cu amândouă şi Richard Strauss, considerat romantic târziu şi devreme modernist.

Vom asculta patru lucrări superbe de început de secol XX, propuse de maestrul Gheorghe Costin, dirijorul concertului.

„Pavană pentru o infantă defunctă” compusă de Maurice Ravel va deschide concertul Filarmonicii „Banatul” de vineri 23 martie. Această mică piesă pentru pian, compusă la 24 de ani, a fost prima lucrare a lui Ravel care a întrunit sufragiile publicului. Varianta pe care o vom asculta este transformarea ei într-o lucrare pentru orchestră, operaţie efectuată în 1910. Când era întrebat despre infanta la care se referă titlul, Ravel răspundea că nu era o persoană anume, ci doar o invenţie, o prinţesă imaginară. Posibil, dar faptul că a dedicat lucrarea Prinţesei Edmond de Polignac, te poate pune pe gânduri.

Citeşte mai departe...

Filarmonica „Banatul” Avancronica de concert Vineri 16 martie

Concertul simfonic din 16 martie va fi manifestarea artistică de final a Festivalului Internaţional de Chitară, ediţia a III-a . Concertul va fi condus de maestrul Sander Teepen, care împreună cu orchestra Filarmonicii „Banatul” ne va dezvălui frumuseţea celor trei lucrări din program— Capriciu spaniol în la major op.34 de Nicolai Rimski-Korsakov, Concierto Andaluz pentru patru chitare şi orchestră de Joaquin Rodrigo şi Simfonia nr.5 în mi minor op.64 de Piotr Ilici Ceaikovski.

Pentru început — explozivul „Capriciu spaniol” al lui Korsakov, titlul tradus din limba rusă fiind „Capriciu pe teme spaniole”. Lucrarea a fost compusă în vara anului 1887 în timpul unei pauze mai mari de lucru la orchestraţia operei „Cneazul Igor”. Compozitorul a pornit de la schiţele sale pentru o proiectată Fantezie pentru vioară cu caracter de virtuozitate, astfel că vom întâlni solouri de vioară în toate părţile, cu excepţia părţii a doua. Prima parte, festivă şi explozivă totodată, Alborada, este o muzică tipică din zona Asturiei (nordul Spaniei), care celebrează răsăritul soarelui. Partea a doua, mai liniştită, este o melodie cu variaţiuni, care de la corni se repetă la alte instrumente ale orchestrei. Variaţiuni este şi numele dat de Korsakov. Partea a treia este intitulată tot Alborada, pentru că repetă în diferite ipostaze şi orchestraţii, dansul părţii întâi. Următoarea parte este destinată unor inspirate solouri pentru corn şi trompetă, vioară, flaut, clarinet şi harpă. Se intitulează Scenă şi cântec gitan. Această parte irumpe în partea a cincea într-un energic dans, Fandango asturiano, năvalnic şi nestăpânit.

Citeşte mai departe...

            Nr.înreg. 1232  / 02.03.2018

 

ANUNŢ

Filarmonica Banatul Timişoara organizează în data de 29.03.2018, ora 10.00, concurs în vederea ocupării pe perioada nedeterminata a funcţei vacante, în regim contractual, din cadrul Filarmonicii Banatul Timişoara de:

Economist IA- Financiar-contabilitate.

 

Condiţii generale în vederea ocupării funcției vacante::

-          are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

-          cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

-          are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

-          are capacitate deplină de exerciţiu;

-          are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

-          îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

-          nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Citeşte mai departe...